Muzeul Olteniei Craiova

Photographic Society of America

2019-172

The Image Colleage Society

2019/237

Global Photographic Union

L190034

Societatea Română de Artă Fotografică DACICA

1/2019

Fotoclubul Mihai Dan Călinescu - Craiova

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE "MIHAI DAN CALINESCU"
(2019)

SCOPUL CONCURSULUI

Pentru a spori interesul fotografilor amatori și profesioniști in fotografie  și a contribui la dezvoltarea artei fotografice.

Această expoziție este aprobată de PSA, iar acceptările primite de membrii PSA sunt eligibile pentru PSA Star Ratings, care figurează în PSA Who's Who of Photography și care au fost creditate față de distincțiile PSA, PPSA, EPSA, MPSA și GMPSA, GMPSA / GMPSA / S, GMPSA / G și GMPSA / P .Acceptările din această expoziție sunt, de asemenea, eligibile pentru GPU, ICS, "DACICA" RAPS și Distincții pentru Fotoclub "Mihai Dan Călinescu" (MDCP).

 ORGANIZATOR

PRIMUL CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE "MIHAI DAN-CALINESCU" (2019) este organizat de: Fotoclubul "Mihai Dan-Calinescu" din Craiova, România.

SECȚIUNI / TEME

Există 4 secțiuni digitale descrise mai jos. Imprimările nu vor fi acceptate: 

A-Digital: Liberă monocrom - PSA PID Monocrom

B-Digital: Liberă color - PSA PID Color

C-Digital: Travel Color sau Monocrome - PSA PTD Color sau Monocrom

D-Digital: Fotojurnalism color sau monocrom - PSA PJD Color sau Monocrom

COLOR  Definiție

Orice fotografie care nu este monocromă. Acesta include o fotografie monocromă care a fost parțial tonată sau cu o culoare adăugată.

PSA Definiție monocromă

O imagine este considerată a fi monocromă numai dacă dă impresia că nu are culoare (adică conține doar nuanțe de gri care pot include alb negru pur și alb pur) sau oferă impresia că este o imagine în tonuri de gri tonată într-o singură culoare în întreaga imagine. (De exemplu, prin sepia, roșu, aur etc.)

O imagine în nuanțe de gri sau multicolor modificată sau care dă impresia că a fost modificată prin tonare parțială, multi-tonare sau prin includerea colorării spot nu corespunde definiției monocromului și se clasifică ca o lucrare color.

Imaginile monocrome pot fi introduse în secțiunile PID Color, dar dacă sunt acceptate, acestea vor fi eligibile numai pentru PID Color Star Ratings. Toate intrările trebuie să fie conforme cu cele mai stricte dintre aceste definiții, pentru ca acceptările să fie validate de către toate organizațiile internaționale care acordă recunoașterea sau patronajul.

Definiția TRAVEL (Culoare / Monocrom)

O imagine de călătorie Photo Express exprimă trăsăturile caracteristice sau cultura unui teren, așa cum se găsesc în mod natural.

Nu există limite geografice; imaginile din evenimente sau activități aranjate special pentru fotografie sau subiecte direcționate sau angajate pentru fotografiere nu sunt adecvate. Aproape toate fotografiile persoanelor sau subiecților trebuie să includă caracteristici care oferă informații despre mediul înconjurător. Tehnica prin care se adaugă, se mută, înlocuiește sau elimină orice element din imaginea originală, cu excepția decupării, nu este permisă. Singurele ajustări admise sunt îndepărtarea prafului sau a zgomotului digital, restaurarea aspectului scenei originale și transformarea completă în monocrom în tonuri de gri. Alte derivări, inclusiv infraroșu, nu sunt permise. Toate ajustările admise trebuie să pară naturale.

PSA Definirea fotojurnalismului

Intrările în fotojurnalism vor consta în imagini cu conținut informativ și impact emoțional, reflectând prezența umană în lumea noastră. Valoarea jurnalistică (povestire) a imaginii trebuie să primească prioritate față de calitatea imaginii. În interesul credibilității, imaginile care exprimă greșit adevărul, cum ar fi cele provenite din evenimente sau activități special amenajate pentru fotografie cu subiecte direcționate sau angajate pentru fotografiere, nu sunt eligibile.

Tehnicile care adaugă, înlocuiesc sau elimină orice element al imaginii originale, cu excepția decupării, nu sunt permise. Singurele modificări admise sunt îndepărtarea prafului, zgârieturilor sau zgomotului digital, refacerea aspectului existent al scenei originale, corecturile care nu sunt evidente și transformarea în monocrom în tonuri de gri. Derivările, inclusiv infraroșu, nu sunt eligibile.

PARTICIPARE

Înregistrările trebuie să provină din fotografii (capturi de imagini prin intermediul sensibilității la lumină) realizate de participant pe emulsie fotografică sau captate digital. În virtutea depunerii unei înscrieri, participantul certifică lucrarea ca fiind a lui (nu sunt permise pseudonime). Participantul permite sponsorilor să reproducă integral sau parțial materialul introdus pentru publicare și / sau afișare în mass-media aferentă expoziției. Aceasta poate include postarea la rezoluție mică pe un site web. Notă: Participanții care indică faptul că imaginile lor nu pot fi reproduse sau utilizate "nu vor fi eligibile pentru premii", nu vor fi incluse în expoziția audiovizuală "și ar putea fi supuse unei descalificări" de către sponsorii expoziției.

Expoziția este deschisă oricui; totuși, o intrare poate fi respinsă atunci când organizația sponsorizantă sau agentul acesteia, la discreția sa rezonabilă, consideră că intrarea nu este conformă cu regulile și condițiile expoziției.

Imaginile unui participant nu vor fi prezentate judecătorilor în mod consecutiv. Cele patru imagini ale participantului vor fi distribuite pe patru pagini diferite ale aceleiași secțiuni. Distribuția imaginilor trebuie să fie în aceeași ordine cu cea prezentată de participant. Oganizatorul nu își asumă răspunderea pentru utilizarea abuzivă a drepturilor de autor. Imaginile pot fi modificate, fie în format electronic, fie în alt mod, de către producător. Lucrările de artă sau prelucrările create de participant pot fi încorporate, cu condiția ca și conținutul fotografic să predomine, sub rezerva restricțiilor divizionare Natura, Photo Travel și Photojournalism. Toate lucrările finale trebuie să fie pe filmul fotografic, pe fișierul electronic sau pe materialul fotografic sau electronic tipărit, cu excepția montajului. Niciun titlu sau identificare a producătorului nu va fi vizibil niciunde pe fața unei imagini, a unui strat de imprimare sau a unui suport introdus într-o expoziție recunoscută PSA. Fiecare imagine trebuie să aibă un titlu unic. Odată ce o imagine a fost acceptată într-o expoziție recunoscută de PSA, aceeași imagine sau un duplicat asemănător a imaginii respective NU pot fi introduse sau reintroduse în nici o secțiune a aceleiași Divizii Star Ratings în orice expoziție recunoscută PSA. Imaginile care se încadrează în definiția monocromă și imaginile color și care sunt manipulate din aceeași captură vor fi considerate ca aceeași imagine și trebuie să primească același titlu. Membrii PSA care optează pentru distincțiile Galaxy și Diamond Star Ratings vor putea să folosească diferite titluri de versiuni monocrome și versiuni color pe aceeași captură, care au fost deja validate până la numărul necesar de acceptări pentru acele titluri. Cuvintele "Untitled" și "No Title" nu sunt acceptabile ca parte sau în întregime a titlului unei imagini, nici nu sunt nume de fișiere de captură de cameră. Imaginea poate fi introdusă într-o singură secțiune în care acceptările acelei imagini în mai multe secțiuni ar fi eligibile pentru aceeași cale a stelelor.  Expoziția nu trebuie să prezinte consecutiv imaginile judecătorilor. Expozițiile trebuie să prezinte imaginile judecătorilor în ordine prezentată de participant. Teza "Lucru sau grafică pe calculator creată de participant, poate fi inclusă, cu condiția ca și conținutul fotografic să predomine, sub rezerva restricțiilor divizionare Natura, Photo Travel și Photojournalism.  Toate părțile imaginii trebuie să fi fost fotografiate de autorul care deține drepturile de autor asupra tuturor operelor prezentate. Expoziția poate determina consecințele reale ale neautorizării reproducerii. Orice astfel de consecință trebuie să fie inclusă în Condițiile de intrare. Expoziția este responsabilă de monitorizarea înregistrărilor și de screening-ul pentru titluri nevalabile. Expoziția nu trebuie să creeze titluri pentru participanți. Expozanții care prezintă imagini cu titluri nevalabile trebuie să aibă posibilitatea de a oferi titluri valide. În cazul în care nu sunt primite titluri în cadrul juriului, înscrierile nu trebuie prezentate judecătorilor și taxele de participare rambursate participantului. Acceptările cu titluri nevalabile nu vor fi validate pentru PSA Star Ratings sau incluse în publicația anuală Who's Who. Dacă un participant a depus lucrări care nu respectă condițiile de participare, inclusiv definițiile menționate, organizatorii expoziției își rezervă dreptul de a șterge intrarea în expoziție și pot să anuleze toate acceptările sau premiile legate de expoziție. Taxele pot fi reținute sau rambursate în aceste circumstanțe. Participantul recunoaște că decizia organizatorilor expoziției sau a judecătorilor este definitivă. Pentru a se asigura că imaginile respectă condițiile de înscriere și definițiile, organizatorii expoziției pot lua măsuri rezonabile pentru a verifica dacă: a) imaginile sunt opera originală a participantului și b) imaginile respectă regulile și definițiile stabilite în aceste condiții de intrare. Acești pași includ, dar nu se limitează la, interogarea oricărui participant, trimiterea fișierelor RAW sau a altor fișiere digitale care reprezintă capturarea originală a imaginilor trimise, confruntându-l pe participant cu dovezi că una sau mai multe imagini trimise nu respectă Condițiile de intrare (cunoscute și sub denumirea de Reguli de intrare) și oferă participantului o oportunitate rezonabilă de a furniza probe contrare pentru a respinge dovezile organizatorului expoziției până la un termen stabilit. Astfel de înscrieri care nu sunt clarificate sau care sunt încă discutabile după ce participantul a prezentat dovezi ce pot fi considerate ca încălcând aceste condiții de intrare, lucrarea poate fi refuzată. Astfel de înregistrări pot fi adresate PSA pentru investigarea ulterioară a posibilelor încălcări ale eticii. PSA își păstrează dreptul de a investiga în orice fel toate plângerile / suspiciunile privind încălcarea condițiilor de intrare, de a impune sancțiuni dacă este necesar, de a nu accepta orice imagine care a constatat că încalcă regulile PSA, include numele ofertantului pe lista sancțiunilor oferite Expozițiilor și împărtășesc astfel de investigații cu FIAP. Participanții sunt de acord automat cu acești termeni prin actul de intrare în Expoziție și sunt de acord să coopereze cu orice investigație. 

DENUMIRE FISIER  

Exceptia pentru restricția de a utiliza doar alfabetul în limba engleză (a-z), fără alte cerințe pentru numele fișierelor; numele fișierului trebuie să fie modul în care autorii doresc să apară în catalog (numele titlului). Fiecare imagine trebuie să aibă un titlu unic. Odată ce o imagine a fost acceptată într-o expoziție Recunoscută PSA, aceeași imagine sau un duplicat asemănător "în cameră" sau "reproducere" a imaginii respective: NU poate fi reintrodus în nici o secțiune a aceleiași clase Divizionare Star Ratings în acea expoziție, indiferent de media, format sau titlu. Aceasta NU poate fi reînscrisă în orice altă expoziție recunoscută de PSA. Cuvintele "Untitled" și "No Title" nu sunt acceptabile ca titlu sau parte a unei imagini, nici nu sunt recunoscute ca nume de fișiere pentru captarea camerelor. Nici un titlu sau o identificare a producătorului nu trebuie să fie vizibilă oriunde pe fața unei imagini, a unei matrițe sau a unui suport introdus într-o expoziție recunoscută de PSA. 

PROTECȚIA DATELOR:

Prin înscrierea în această expoziție, sunteți de acord în mod explicit cu datele personale pe care le-ați furnizat, adresele de e-mail, fiind deținute, prelucrate și utilizate de organizatorii expoziției în scopuri legate de această expoziție. De asemenea, sunteți de acord în mod explicit cu trimiterea unor astfel de informații unor organizații care au acordat recunoașterea, patronajul sau acreditarea oficială la această expoziție. Recunoașteți și acceptați că intrarea în această expoziție înseamnă că statutul și rezultatele intrării dvs. pot fi făcute publice. Note la expoziții: 

NOTA: Când un participant completează formularul de înscriere pentru a depune o intrare, se consideră că acesta afirmă că a citit aceste condiții de intrare atunci când a completat formularul de înscriere. În cazul în care participantul nu afirmă astfel, intrarea nu va fi prezentată. Note la expoziții: Expoziția poate înlocui Regulile de intrare sau propunerile pentru condițiile de intrare în această clauză. 

CONTRACTUL DE LICENȚĂ

În cazul depunerii unei înscrieri, participantul certifică faptul că este unicul proprietar al drepturilor de utilizare a imaginilor expediate, inclusiv drepturile de autor, brevetul și / sau alte drepturi aplicabile. Toți participanții trebuie să aibă vârsta legală de consimțământ sau să fie emise permisiuni de către părinte sau tutore. Organizatorii expoziției nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a drepturilor de autor efectuate de participanți. 

TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de intrare este obligatorie pentru toți participanții și este: 18 EUR sau 20 USD pentru 4 secțiuni. TVA este inclusă la taxele de intrare. Toți participanții trebuie să plătească taxa de intrare. Plata prin paypal; fotomdc25@gmail.com Fiecare participant poate încărca până la maximum 4 lucrări în fiecare secțiune (16 lucrări / participant pot fi încărcate pentru toate cele 4 secțiuni). Un participant nu poate prezenta fotografii identice sau similare în mai multe secțiuni. Aceste fotografii vor fi descalificate. În timpul plăților, numele autorului trebuie indicat la secțiunea "explicații" / "detalii". Lucrările autorilor care nu plătesc taxa de intrare nu vor fi luate în considerare.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE

 • Toți fotografii amatori și profesioniști sunt bineveniți să participe la concurs. Comitetul de Organizare, Președintele Salonului, Secretariatul, Membrii Juriului, nu pot participa la concurs. Aceeași imagine, culoare sau versiune B & W a aceleiași imagini nu poate fi trimisă la mai mult de 1 (una) categorie.
 • Înregistrările trebuie să fie fotografii (imagini-ca reproduceri de ființe sau obiecte prin sensibilizare la lumină) realizate de către participant pe emulsie fotografică sau captate digital. În urma depunerii unei înscrieri, participantul certifică cum că lucrarea este a lui și permite sponsorilor să reproducă integral sau parțial materialul introdus gratuit pentru publicare și / sau afișare în mass-media aferentă expoziției. Aceasta poate include postarea la rezoluție mică pe un site web. Organizatorii nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a drepturilor de autor. O intrare poate fi respinsă atunci când organizația sponsorizatoare sau agentul acesteia, la discreția sa rezonabilă, consideră că intrarea nu este conformă cu regulile și condițiile expoziției. 
 • Participanții declară și confirmă prin înscriere că au luat toate permisiunile la captarea imaginii, lucrarea trimisă pentru concurs este validă și legală, iar întreaga responsabilitate le aparține în cazul oricăror conflicte sau dezacorduri. Fotoclubul "Mihai Dan-Călinescu" nu va fi responsabil pentru orice conflicte sau dezacorduri ale autorului cu terțe părți.
 • Participantul declară și acceptă că toate problemele legale cu privire la fotografiile sale vor fi sub responsabilitatea sa. 
 • Dacă participantul depune cu drept de autor o lucrare care nu îi aparține, execută orice modificare sau modificare a fotografiei care nu îi aparține pentru a induce în eroare juriul, aceasta va fi considerată încălcare a regulilor. 
 • Organizatorul poate solicita fișierul brut al fotografiilor în caz de nevoie. 
 • Prin trimiterea fotografiilor la această competiție, participanții sunt considerați că acceptă toate reglementările și regulile acestei competiții.
 • Cardurile de notificare vor fi trimise tuturor participanților prin e-mail. 
 • Toate premiile vor fi trimise proprietarilor de premii prin poștă. Organizatorul va lua toate măsurile posibile în timp ce se ocupă de premii, totuși nu ne asumăm răspunderea pentru daune și pierderi în timpul expedierii.

PROPRIETĂȚI DE AUTOR - UTILIZAREA FOTOGRAFIILOR - NOTIFICARE

 • Fotografiile acceptate (medalie și mentiune) și fotografiile acceptate vor fi păstrate la arhiva fotoclubului "Mihai Dan-Calinescu". Fotoclubul "Mihai Dan-Calinescu" va avea dreptul să folosească aceste fotografii pentru scopuri promoționale (necomerciale) cu numele fotografului și taxa de drepturi de autor nu va fi plătită proprietarului fotografiei (se poate întâmpla ca în fotografia tip colaj să existe și numele autorului; aceasta nu a putut fi acceptată de concurs). Autorii și fotoclubul "Mihai Dan-Călinescu" împărtășesc drepturile de utilizare a operelor. 
 • În conformitate cu reglementările și regulile concursului, dacă nu este altfel exprimat de autor, este permisă reproducerea operelor și utilizarea acestora atât în albumul tipărit cât și în cel digital. Fotoclubul "Mihai Dan-Călinescu" nu va permite în nici un caz utilizarea lucrărilor în alte scopuri.
 • Organizatorul acceptă că permisiunile necesare sunt acordate fotografilor care participă la acest concurs pentru persoane sau terenuri portretizate. Orice diferende care rezultă din utilizarea fotografiilor (cu numele fotografului) în mass-media tipărite sau electronice (web, e-mailuri) în acest mod vor fi numai responsabilitatea participantului.
 • Fotografiile premiate (medalii și mentiuni) și fotografiile acceptate vor fi anunțate pe site-urile web www.fotoclubmdc.ro și pe site-urile web sociale, cum ar fi Facebook, Instagram. Expoziția tipărită va fi, de asemenea, expusă de fotoclubul "Mihai Dan-Călinescu", în conformitate cu criteriile spațiale ale sălii de expoziție. În plus, fotografiile premiate (medalii și mentiuni) vor fi tipărite pe albumul "Catalogul 2019" al fotoclubului "Mihai Dan-Calinescu".
 • Fotografiile încărcate care nu au obținut nici un premiu sau nu sunt selectate pentru acceptări vor fi șterse din sistem după 90 (nouăzeci) de zile de la anunțarea rezultatelor. 
 • Prin înregistrarea pe site-ul www.fotoclubmdc.ro și prin prezentarea fotografiilor la această competiție, participanții sunt considerați a accepta toate reglementările și regulile acestei competiții. Acest Regulament și reguli devin efective după încărcarea fotografiei participantului pentru această competiție. Se consideră că prin participarea la acest concurs, participantul a citit și a acceptat toate regulile. Participanții nu au dreptul de a contesta nicio regulă după participarea la acest concurs. 

ALBUM

Va fi pregătit un album digital care conține fotografi, liste cu statistici și fotografii acceptate și premiate care va fi disponibil pentru descărcare de pe site-ul www.fotoclubmdc.ro până în decembrie 2019.

PARTICIPARE ȘI MENȚIUNE FISIER

 • Participarea la acest concurs este disponibilă doar prin participare online. Orice metodă de trimitere alternativă (e-mail, încărcătură, poștă, livrare manuală, ...) nu va fi acceptată. 
 • Prezentarea online a fotografiilor de concurs este posibilă numai prin utilizarea paginii web de mai jos și în urma procedurilor de înscriere a fotografiilor  pe www.fotoclubmdc.ro 
 • Înregistrarea este necesară pentru încărcarea fotografiilor pe pagina dată.
 • Dimensiunea fotografiilor și a titlurilor acestora trebuie determinată în prealabil și trebuie să fie gata să fie încărcată pe pagina web într-o singură sesiune.
 • Fotografiile nu pot fi trimise printate pe hârtie și / sau pânză. Fotografiile care conțin numele, marca, logo-ul, data sau semnătura fotografului vor fi respinse. - Cu privire la fotografiile trimise, acestea trebuie să fie în format JPEG la o rezoluție de 300 dpi. Dimensiunea fișierului nu trebuie să fie mai mare de 1024/768 pixeli, dimensiunea maximă a fișierului este de 1 MB.
 • Toate literele, cu excepția celor din "codul țării" și "secțiunea (tema)", trebuie să fie cu litere mici. Orice problemă survenită în procesul de înregistrare sau încărcare online datorită sistemului sau datorită participanților, în timpul participării la concurs trebuie raportată direct la www.fotoclubmdc.ro Autoritățile responsabile vor interveni prompt pentru a solicita proprietarilor informații cu privire la problemele apărute, acestea fiind rezolvate în timp util. Rețineți că nu puteți participa la concurs prin trimiterea de fotografii direct la adresa menționată. În niciun caz membrii juriului nu pot vedea nici titlul fotografiei, nici numele autorului datorită codurilor automate generate de procesele de sistem care înlocuiesc numele de fișiere create de participanți. Fotoclubul "Mihai Dan-Calinescu" nu poate fi tras la răspundere pentru posibile probleme în timpul proceselor de înregistrare sau încărcare. 

CALENDAR

Data inceperii: 01.11.2018. 

Data de închidere: 01.05.2019, ora 23:00 ora locală românească.

Jurizare : 10 - 16.05.2019. 

Rezultate: 24.05.2019 la: www.fotoclubmdc.ro Rezultatele vor fi trimise participanților prin e-mail. 

Expoziție și premiere: 22.06. - 29.06. 2019

Descărcări de catalog digital: 22.06. - 31.07 .2019

PREMII 

PSA Medalii de Aur, Argint,  Bronz si Mențiuni  

GPU Medalii de Aur, Argint, Bronz și Mențiuni

ICS  Medalii de Aur, Argint,  Bronz si  Mențiuni

"DACICA" RAPS Medalii de Aur, Argint , Bronz și Mențiuni

Fotoclub "Mihai Dan Călinescu" Medalii de  Aur, Argint, Bronz și Mențiuni

Fiecare autor poate primi câte un premiu la fiecare secțiune. Decizia juriului este definitivă și irevocabilă. Rata de acceptare țintă va fi de aproximativ 35% în fiecare secțiune. 

JURIU 

Tibor Jakab E. FIAP / g, E.PSA, ASIIPC, Hon. FPSG, pe. FICS, GM.ICS, Hon. PESGSPS, ofițer de legătură PSA - Tg. Mureș – România

Dr. Teodor Radu Pantea E.FIAP / s, EH, ISF, PSA * (CS), PSA *** (CPID) Hon. ICS, F.ICS, AICS, Hon. F.PAD, Hon. F.ICS, E.USPA, F.SWAN, Hon. F.SWAN, E.FMPA, Hon. IPS, Hon. FKSS, M.AAFR, Hon. TAMA, Hon. API, UAPR, Hon. FPSBP, BPICS, GMICS, vicepreședinte ICS Int. Consiliul Director - Oradea – România

Iurie Foca UAPM, UAMF - Chișinău - Rep. Moldova 

Rasa Milojevic MF FSS, Es. FIAP, Hon. PESGSPC, Hon. TAMAPC, MASTER ICS, Hon. SSS - Zajecar - Serbia 

Mircea Anghel A.FIAP, Hon. FICS - Craiova - România 

Televizorul de înaltă definiție Samsung 4K, Model UE48JU6000W 121cm, poate fi utilizat în timpul întâlnirii juriului.

Membrii juriului vor comunica cu președintele expoziției prin intermediul internetului.

PRESEDINTE SALON 

 Adrian Trica  adrian.trica@gmail.com 

Telefon: +40 723 631 399 

Adresa: str. Baraganului, nr.62, P.O. 200362, Craiova, România.

SECRETARIAT & CONTACT 

Claudia Isvoranu (Telefon: +40 728 013 049, E-Mail: claudia_isvoranu@yahoo.com) 

Gabriel Filip (Telefon: +40 745 178 729, E-Mail: filip.gabi@gmail .com) 

 

Concursul nostru este aprobat de; 

PSA (Societatea Fotografică a Americii) - Numărul de Patronaj: PSA 2019-172 

GPU (Uniunea Globală a Fotografilor) - Numărul de patronaj: L190034

ICS (Societatea Image Colleague) - Numărul patronajului: ICS 2019/237 

"DACICA" Societatea Română de Artă Fotografică) - Numărul patronajului: RAPS 1/2019

 

Puteți consulta regulamentul concursului și în format pdf (Adobe) aici: Regulament in format pdf.